5
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

12
από Ρέντζος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
13
από Φιλιππιτζής Δ., Κίτσος Κ., Μανουσάκη Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Άρθρο περιοδικού
14
από Φιλιππιτζής Δ., Κίτσος Κ., Μανουσάκη Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Άρθρο περιοδικού
15
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη