1
από Βαρελίδου-Θεοδωρακάκου Π., Βαρελίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Μαντούβαλου Μ., Μπαχαροπούλου - Κούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
8
από Λεοντίδου - Γεραρδή Κλ., Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Μηταράκη - Μπαζού Φανή, Λαζαρίδου T.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
11
από Παντζάρης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
από Πετρίδης Ιορδάνης
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
13
από Πολύζος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
14
από Λαγόπουλος Αλέξανδρος Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
15

Βιβλίο
16
από Kissel Harald, Birk Hans-Joerg
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
17
από Αγάθωνος Α., Κοντορούπης Γ., Παπαδογιάννης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
19

Βιβλίο