1
από Λιακόπουλος Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ρωμανός Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο)...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
4
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...Αθήνα...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Ημερίδα
5
από Φωτιάδης Μιχάλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
6
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Κιτσίκης Κώστας
Στοιχεία έκδοσης: 1959
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Κριμπάς Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1935
...Αθήνα...
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού