10
από Μιχαήλ Γιάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

14
από Μπάτσος Δημήτρης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Σβέλτσου
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Brule R.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Dumont Jean Claude
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Ward Reg.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού