11
12
13
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της διημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Σιόλας Αγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Διάλεξη