1
από Ηλιοπούλου Φιλιώ
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
6
από Δεληγκάρη Ζαχαρένια
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
8
από Παπαγρηγορίου Βλάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
9
από Θεοδοσόπουλος - Γιαννετάκης Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
10
από Δούμπα Παρασκευή, Χρηστάκη Αθηνά
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
11
από Μάμμου Ολυμπία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
12
από Γερεουδάκη Ευαγγελία
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Διπλωματική Εργασία
14
από Παπαγρηγορίου Βλάσιος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
19
από Καψανάκη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
20
από Albrechts Louis
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο