1
Πολιτικός Μηχανικός
Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Λιάσκα

Μηχανικός
2
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
3
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
4
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
5
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
6
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
7
Πολιτικός Μηχανικός
Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου

Μηχανικός
8
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
9
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
11
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
12
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
14
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
16
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
17
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
19
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός
20
Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικός