Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πολυμερή:Χημική τεχνολογία Πολυμερή:Οργανική χημεία 6 Χημική μηχανική-Προσομοίωση με υπολογιστές 6 Πλαστικά:Τεχνολογία πλαστικών 5 Πολυμερή:Αντοχή υλικών 5 Κρυστάλλωση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 4 Μελάνη:Χημική τεχνολογία 4 περισσότερα ...
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Πρότυπα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Πρότυπα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Πρότυπα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Συνέδριο
6
από Chanda Manas
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
9
από Κοσμίδης Β., Αχιλιάς Δ., Καραγιαννίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Συνέδριο
11
από Χουρδάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
12
από Δελημάρης Δ., Ιωαννίδης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Υφαντής Α., Υφαντής Δ., Schmeisser D.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
15

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Loukeris C., Khan S., Takoudis C.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Σύγκελλου Λ., Λαδάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Γρηγορίου Β., Rodman S.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου