1
από Δημόπουλος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Mosquera Maria J., Illescas Juan F.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
8
από Σιδέρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Σιδέρης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Γεωργιάδης Γ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1968
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού