Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Πορώδη υλικά:Τεχνικά υλικά Κεραμικά:Τεχνικά υλικά 3 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 3 Αποκατάσταση μνημείων:Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 2 Ακουστική:Πορώδη υλικά:Τεχνικά υλικά 1 Διάβρωση φυσικών λίθων:Αντοχή υλικών 1 Διάβρωση:Αντοχή υλικών 1 περισσότερα ...
1
από Καραμανές Νικόλαος, Κορούλης Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Τσετσέκου Α., Σιμωνέτης Σπύρος, Κρητικάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Μάνος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Κικκινίδης Ε., Στεριώτης Θ., Μπουργανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μπέλτσιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Τσακίρογλου Χ., Πέτση Α., Μπουργανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Γιώτης Α., Στούμπος Α., Μπουντουβής Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Γάκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
11
από Martin J., Mosquera M.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Brimblecombe P., Clegg S., Reeves N.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Gibson L., Ashby M.F.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
15
από Κορδώσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
18
από Κολώνης Γ., Ρουμελιώτης Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
19
από TORRACA GIO.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
20
από Bourbie T., Coussy O., Zinszner B.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο