2
από Λίτας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
3
από Λιαγκουρίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Μελέτη
6
από Ζαχαριάδη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
8
από Πατραμάνη Φωτεινή Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διπλωματική Εργασία
10
από Ελευθερίου Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
11
από Βαϊτσόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
16
από Μαμάκος Π., Σταμούλης Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
17
από Parola A.C., Hagerty D.J., Kamojjala S.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διεθνείς οργανισμοί
18
από Λάμπρου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
19
από Μόσχου Α., Σταυρουλάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
20
από Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο