2
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Φυλλάδιο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Φυλλάδιο
16
από Ταβιτιάν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
17
από Στεργιόπουλος Β., Ναζλόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
18
από Ζηδιανάκη Κ.Ε., Κακάνας Α.Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Διπλωματική Εργασία
20
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο