5
από Γρηγοριάδου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
6
από Karagjozova Tzviatka, Gergov George
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Μερτζιάνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Γκόνης Γ., ΤΖΑΜΑΣ ΑΝΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία
12
από Παυλίδης Σπύρος, Σημαιάκης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Gousset M. J.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Αλτηγός Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Αλτηγός Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
από Λάσκαρις Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού