1
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
2
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Τεχνικά Χρονικά Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
3
από Παπαθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τεχνικά Χρονικά...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Παπαθανασίου Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...Τεχνικά Χρονικά Τριμηνιαία Εκδοση Μ-Η ΝΜ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού