2
από Παπαδοπούλου Β., Γεωργιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3

Εισήγηση συνεδρίου
5

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Theodoropoulos C., Sankaranarayanan K., Sundaresan S., Κεβρεκίδης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ράπτης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διδακτορική Διατριβή
8
από Κανδεράκης Εμμ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία