Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική 8 Προσροφητικοί άνθρακες:Χημική τεχνολογία 2 Προσφόρηση:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Φαινόμενα επιφανειών:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 περισσότερα ...
2
από Τσίντζου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2017
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Διπλωματική Εργασία
6

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Ταραλάς Γ., Αρβελάκης Σ., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ποδιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
11
από Guthrie R.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
από Douglas M., KNAEBEL KENT, SIRCAR SHI.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
14
από Bisio A., Kabel R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
17
από SCHOEBER W.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
18
από Μανουσάκης Γεώργιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Διδακτορική Διατριβή
19
από Eeckelaers Robert
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
20
από Treybal Robert E.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο