1
από Ταραλάς Γ., Αρβελάκης Σ., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Ποδιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
3
από Douglas M., KNAEBEL KENT, SIRCAR SHI.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο