Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική 8 Προσφόρηση:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Φαινόμενα επιφανειών:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 Θερμικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 περισσότερα ...
5
από Ταραλάς Γ., Αρβελάκης Σ., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Guthrie R.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από Douglas M., KNAEBEL KENT, SIRCAR SHI.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Bisio A., Kabel R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
12
από SCHOEBER W.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Eeckelaers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
14
από Sherwood Thomas K., PIGFORD R.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
15
από TREYBAL R.

Βιβλίο