Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Προσρόφηση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Ιοντοεναλλαγή:Χημική μηχανική 8 Προσροφητικοί άνθρακες:Χημική τεχνολογία 2 Προσφόρηση:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Φαινόμενα επιφανειών:Φυσικοχημεία:Χημεία 2 Ανάμιξη:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 1 περισσότερα ...
3

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Ταραλάς Γ., Αρβελάκης Σ., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Ποδιάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
9
από Guthrie R.I.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
10
από Douglas M., KNAEBEL KENT, SIRCAR SHI.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από Bisio A., Kabel R.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
15
από SCHOEBER W.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
16
από Eeckelaers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
17
από Sherwood Thomas K., PIGFORD R.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
18
από TREYBAL R.

Βιβλίο