6
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

7
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

9
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

11
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

15
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

18
από Θεοχάρη Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού