1
από Matera Chr.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Illigescu A., Ognean P.C., Ognean T.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Botzan D.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Σκούρας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
14
από Hamed C., Mousli C.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
15
από Pearson H., MARA D.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
17
από Dechev G.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας