1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

7
από Στάμου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

8
από Πυροβέτση Μυρτώ
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Matera Chr.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
12
από Βουγιούκαλος Στέλιος
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
19