2
από Meikle J., Thomas P., Barber C., Hopkinson J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
5
από NELSON H.E.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
6
από Chalmet L.G., Francis R.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Φυλλάδιο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10

Βιβλίο
11

Βιβλίο