1
από Αυλωνίτης Γ.Ι., Σταθακόπουλος Β.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
από Παναγάκης Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
3
από Hopkins Tom
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Καρακιοζόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
5
από Stanton W., Buskirk R.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Διακόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
από Παπαδημητρίου Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
8
από Τσιμπόγλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
9
από Τριανταφυλλόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο