1
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο
5
από Καραδήμου Αλέκα., Γερόλυμπου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Διδακτορική Διατριβή