1
από Δουσοπούλου Πελαγία, Οικονόμου Ντενάντα
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
4
από Λυγκώνη Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
5
από Φωλιάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
6
από Ιωνά Σ., Τσούκλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Διπλωματική Εργασία
7
από Κυρίτσας Σ., Τσουκνάκη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
8
από Κωνσταντίνου Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
10
από Αρμενάκας Αντώνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
11
από Μπάθας Γ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Διπλωματική Εργασία
12
από Bigi D.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από ΜΕΤΑΞΑΣ Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Μεταπτυχιακή Διατριβή
14
από Chaplin F., Calderbank G.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
15
από Αρμενάκας Αντώνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
16
από Αρμενάκας Αντώνης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
από Robinson J.-R.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο