1
Αρχιτέκτονας: Παναγιωτάκος Κυριάκος
Διεύθυνση: Παγκράτι, Φιλολάου
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Παρασκευόπουλος Π.
Διεύθυνση: Πατήσια, Κωνσταντινουπόλεως
...Αρχιτεκτονική του 20ού αιώνα: Ελλάδα...

Κτίριο