2
από Maglione Robert, Κελεσίδης Βασίλειος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Κενδριστάκη Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
8
από Ματζιούνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
9
από Roberts P.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου