Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Ρευστοποιημένες κλίνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική Πυρόλυση:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 35 Διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Υδροκυκλώνες:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 Φαινόμενα μεταφοράς:Χημική μηχανική 34 Φυγοκεντρικός διαχωρισμός:Φυσικές διεργασίες:Χημική μηχανική 34 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Συμπόσιο
2
από Αμπελιώτης Κ., Γυφτοπούλου Μ.-Ε., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Χριστόγλου Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
8
από Μόρδος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
9
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Συνέδριο
10
από RAUTENBACH R., Albrecht R.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
από Avidan A., Edwards M., Owen H.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
15
από Belter P., Cussler E.L., Hu W.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
17
από Keller G.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
18
από Yang Ra.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
19
από STRIGLE RALP
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
20
από LI N.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο