9
από Χρονόπουλος Μ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Εισήγηση ημερίδας
19
από Kwiecien Arkadiusz
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Γιαννόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου