1
από Λυπηρίδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
2
από Αλεξανδρίδης Γ., Παπαφιλίππου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
5
από Βασιλείου Π., Ταραντίλη Π., Δέρβος Κ., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Δέρβος Κ., Βασιλείου Π., Novakovic J., Δράτσας Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
8
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο