2
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
5
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

6
από Manoliu Iacint, Culita C.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συνεδρίου
10
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
15
από Constantinescu J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
16
από Constantinescu J.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Harhoiu D.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
18
από Bratuleanu A.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο