1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

3
από Krogius Vladimir
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Εισήγηση συμποσίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Shutov V., Kapotov A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Ηλιάδου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
από Rogou Victor
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Άρθρο περιοδικού
9
από Nikitin Valentin, Houdin Youri
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Άρθρο περιοδικού
10
από Γκραίν Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Nikitin Valentin, Houdin Youri
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Rogou Victor
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Εισήγηση συνεδρίου
13
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
17
από Ιμβριώτη Ρόζα
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1957
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού