4
από Ανδρουλάκη - Σακαρέλλου Μαρία Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
8
από Πιτιλάκης Κ., Ταβουξή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

Εισήγηση συμποσίου
9
από Βιτέλλας Ισίδωρος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα της διημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Αγιακάτσικα Μαίρη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περειχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Σαλαμαστράκης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του Συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου