3
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο