8
...Τεχνικά Χρονικά Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο