3
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα της ημερίδας,

Ημερίδα
7
από Χρονόπουλος Μ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το κείμενο της εισήγησης,

Εισήγηση ημερίδας