1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
6
από Αγγελόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
8
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Χάρτης
16
από Καλογεράς Ιωάννης, Σταυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
17

Βιβλίο
18
από Μαρλαντής Γ., Καρανικόλας Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
19

Βιβλίο