1
από Ambraseys N.N.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
3
από Αντωνόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Κομνηνάκης Π., Παπαζάχος Βασίλης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο