1
από Ερμόπουλος Ιωάννης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
3
από Τζιόλας Αλέκος
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
4
από Leonhardt Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1960
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
6
από Κωστέας Αντώνιος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο