1
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
2
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας
Διεύθυνση: Σούνιο, Αθηνών Σουνίου

Κτίριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
4
Αρχιτέκτονας: Βαλσαμάκης Νίκος
Διεύθυνση: Σούνιο

Κτίριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού