2
από Karol R.H.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
4
από Ανδρεώλας Δ., Τριανταφυλλίδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Ημερίδα
6
από Καραχάλιος Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διεθνείς οργανισμοί
8
από West Graham
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διεθνείς οργανισμοί
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διεθνείς οργανισμοί
11
από Σπυράτος Λ., Φλέγκας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διπλωματική Εργασία
12
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Δανιήλ Ν., Ξενικάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
15

Διπλωματική Εργασία
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διεθνείς οργανισμοί
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διεθνείς οργανισμοί
19
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διεθνείς οργανισμοί
20
από Παπακωνσταντίνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διπλωματική Εργασία