1
από Meyhoefer Dirk
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
2
από Παπαβασίλη Π.Α., Μπράβος Ι.Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
3
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Foster Norman
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
5
από Chrest A., SMITH MARY, Bauvan S.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
8
από Φραντζεσκάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
9
από Weant Rob.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
10
από Buttner O.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
12
από Vahlefeld Rolf, Jacques Friedrich
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
13
από Vahlefeld R., Jacques F.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
14
από Vahlefeld Rolf, Jacques Friedrich
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
15
από Mueller Georg
Στοιχεία έκδοσης: 1937

Βιβλίο