1
από Λάππας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Κατσαραγάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Μπαϊρακτάρης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Παναγιωτουνάκος Ευάγγελος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού