5
από Κορωναίος Νικόλαος - Ιωάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Κορωναίος Νικόλαος - Ιωάννης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κορωναίος Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
10
από Σαμαρτζής Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1938
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού
11
από Βουγιούκας Γ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1936
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού