7
από Μακρή Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο στο διαδίκτυο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
13
από Κλοκοτάρας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

18
από Σαρηγιάννης Γεώργιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Προφυλλίδης Β., Κιόχου Α., Δημητρίου Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Ζέκκος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας