1
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Συνέδριο
2
από Garrou P.E., Turlik Iwona
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
4
από Αβαριτσιώτης Ιωάννης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
6
από Manzione Lou
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο
11
από Sloan Joel
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
12

Βιβλίο