Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Σχεδίαση διεργασιών:Χημική μηχανική Process design:Χημική μηχανική 25 Αυτοματοποίηση:Χημική βιομηχανία 25 Ελεγχος διεργασιών:Χημική μηχανική 25 Χημική βιομηχανία-Αυτοματοποίηση 24 Αυτοματοποίηση παραγωγής 4 Αυτόματος έλεγχος 3 περισσότερα ...
1
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
από Biegler L.T., Grossmann I.E., Westerberg Arthur W.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
από Smith R.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Σερεμέτης Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
6
από Ramirez Fr.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
7
από MURRILL PAUL
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
από Σωτηρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9
από Walas S.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
από SANDLER HEN., LUCKIEWICZ EDWA
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Ρήγας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
από TSAI T.H., LANE J., LIM C.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
16
από Escoe K.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
17
από WELLS G.L, ROSE L.M.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Συνέδριο