1
Αρχιτέκτονας: Μαρκόπουλος Γ.
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
2

Μηχανικός
3

Μηχανικός
4

Μηχανικός
5
Μηχανικός

Μηχανικός
6

Μηχανικός