1
από Καραχάλιος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Εισήγηση συμποσίου
4
5
7
από Δρούτσας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10

Μελέτη
14
από Τζουβαδάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διάλεξη
18
Αρχιτέκτονες: Τομπάζης Αλέξανδρος, Χαλκιά-Πλαίνη Ε., Perkins, Will
Διεύθυνση: Κάντζα

Κτίριο
20
Αρχιτέκτονας: Ζένετος Τάκης
Διεύθυνση: Άγιος Δημήτριος Αττικής, Παπάγου και Θρασυβούλου

Κτίριο