1
Μηχανικός
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα 1874-1875 και 1884-1887...

Μηχανικός
2
Θέματα: '; ...Σχολείο Τεχνών Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνα 1878 Καθηγητής Χωρομετρίας...

Μηχανικός